Przedszkole w Leśnicy

 

MISJA

         Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

WIZJA

     Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 

Przedszkole posiada trzy Oddziały Zamiejscowe – w Dolnej, Kadłubcu, Górze  św. Anny.


ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

 • zapewnia bezpieczne miejsce do zabawy i nauki dla 88 dzieci
 • jest placówką nieferyjną, czynną  11 miesięcy w okresie od września do końca lipca
 • otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.00
 • realizuje nieodpłatną podstawę programową w zakresie wychowania przedszkolnego w godz. 8.00 – 13.00
 • do placówki uczęszczają dzieci od 2,5  do 6 lat
 • do dyspozycji wychowanków przeznaczone są cztery jasne, słoneczne, przestronne sale wyposażone w  sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz toalety dostosowane do wieku oraz możliwości rozwojowych  dzieci
 • na terenie placówki znajduje się duży ogród przedszkolny  - drewniane konstrukcje, piaskownice oraz urządzenia zabawowe posiadają certyfikaty – dzieci bezpiecznie mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu oraz wszechstronnie się rozwijać
 • proponujemy dzieciom nieodpłatne zajęcia z języka niemieckiego , angielskiego ,religii,rytmiki, kółka plastycznego, tanecznego oraz teatralnego
 • dla dzieci wymagających wsparcia  nauczyciela organizowane są zajęcia specjalistyczne : korekcyjno – kompensacyjne oraz logopedyczne.

CO CIEKAWEGO DZIEJE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU
Dla dzieci organizujemy:

 • wycieczki, wyjazdy do kina oraz teatru, rajdy piesze, spotkania z „żywym aktorem” oraz ciekawymi osobami na terenie placówki.
 • Dajemy możliwość zaprezentowania dzieciom swoich umiejętności oraz zdolności poprzez udział w organizowanych na terenie przedszkola uroczystościach, występach dla społeczności lokalnej, udział w konkursach, olimpiadach i przeglądach organizowanych na terenie Gminy.
 • Wspieramy wychowanków w  indywidualnym rozwoju. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz radzenia sobie z trudnościami

Rodzicom proponujemy:

 • współdecydowanie o działalności przedszkola
 • stałą współpracę z dyrektorem oraz wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
 • ujednolicenie oddziaływań na płaszczyźnie dom – przedszkole w celu osiągnięcia sukcesów w pracy z dzieckiem
 • udział w zajęciach otwartych oraz uroczystościach przedszkolnych
 • w listopadzie zabawę andrzejkową organizowaną przez Radę Rodziców
 • w czerwcu udział całej rodziny w Festynie Rodzinnym organizowanym na terenie ogrodu przedszkolnego    

                            
PRZEDSZKOLE  BIERZE UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMACH EDUKACYJNYCH

 • ogólnopolski program edukacji ekologicznej "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
 • ogólnopolski program edukacji zdrowotnej "Akademia Aquafresh"
 • ogólnopolska akcja „ Cała Polska czyta dzieciom”
 • we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich bierzemy udział w programie edukacji antytytoniowej „ Czyste Powietrze wokół nas”
 • realizujemy Program „ Moje dziecko idzie do szkoły”
 • projekt logopedyczny „ Wszystkie dzieci mówią poprawnie”

Przedszkole

 •  realizuje innowację pedagogiczną autorstwa nauczycielki Joanny Szymczak „ Zdrowy i bezpieczny leśnicki przedszkolak”
 • aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym
 • organizuje międzyprzedszkolne konkursy gminne
 •  pozyskuje sponsorów.
 •  jest liderem szkoleń dla nauczycieli przedszkoli Gminy Leśnica

Nauczycielki

 •  stale doskonalą swój warsztat pracy
 • są autorkami programów własnych oraz Innowacji pedagogicznych