Kadra

DYREKTOR

mgr Gabriela Tiszbierek

 

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Joanna Szymczak – nauczyciel

wychowania przedszkolnego , doradca

metodyczny wychowania przedszkolnego

mgr Kornelia Plachetka - nauczyciel

wychowania przedszkolnego,oligofrenopedagog

Barbara Strokosz - nauczyciel wychowania przedszkolnego,

mgr Magdalena Paszko - nauczyciel wychowania przedszkolnego,logopeda,terapeuta pedagogiczny

mgr Elżbieta Kowalik - nauczyciel religii

mgr Aneta Duda nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego.

mgr Karolina Trela – nauczyciel wychowania

przedszkolnego i języka niemieckiego

 

W przedszkolu zatrudnieni są również:

pracownik administracji – intendentka/referent

kucharka, pomoc kuchenna, woźny – konserwator