Opłaty

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA

W PRZEDSZKOLU

- jest naliczana na podstawie deklaracji , którą wypełniają rodzice we Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola

- wyżywienie – stawkę ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym

przedszkole, stawka jest uzależniona od ilości posiłków, które spożywa dziecko w przedszkolu

stawka dzienna : śniadanie – 2,40 zł

śniadanie ,obiad – 6,20 zł

śniadanie ,obiad, podwieczorek – 8,00 zł

- podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 jest nieodpłatna

- odpłatność za zajęcia realizowane poza podstawą programową dla dzieci do lat 5 – naliczanie godzinowe

pierwsze dziecko- 1.00 zł

drugie dziecko- 1.00 zł

Dzieci 6-letnie są zwolnione z wyżej wymienionej odpłatności

- każdy zgłoszony, usprawiedliwiony dzień nieobecności dziecka w przedszkolu jest odpisywany z odpłatności

- zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonać w danym dniu do godz. 8.30 poprzez osobisty wpis do zeszytu nieobecności dzieci lub zgłoszenie telefoniczne

- odpłatność należy wpłacać na podane konto przedszkola. Opłata jest pobierana z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z wyżywienia i pobytu w przedszkolu.