Projekty

Przedszkole Promujące Zdrowie

 

Przedszkole Promujące Zdrowie, to projekt, którego placówka w nim uczestnicząca w szczególny sposób promuje zdrowy styl życia wśród dzieci, wychowanków poszerza wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne  i innych, prowadzi wszechstronną edukację zdrowotną, a co najważniejsze – włącza w to wszystko rodziców i społeczność lokalną. Przedszkole Promujące Zdrowie kładzie nacisk nie tylko na zdrowie fizyczne, ale przede wszystkim na tak bardzo ważne w dzisiejszych czasach zdrowie psychiczne. Nasze przedszkole tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu, dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola – dzieci, pracowników i rodziców dzieci. Tworzy stopniowo środowisko sprzyjające zdrowiu.

Bilingua – einfach mit Deutsch / łatwiej z niemieckim

 

Bilingua – łatwiej z niemieckim to projekt organizowany przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej. Celem projektu jest promowanie polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Dwujęzyczność ma być postrzegana jako wielka szansa. Język -docelowo polsko-niemiecka dwujęzyczność- jest i będzie znakiem szczególnym w obrębie tożsamości i stwarzać będzie nowe możliwości do rozwoju osobistego i zwiększania swojej wartości na rynku pracy. Projekt skierowany jest do większości, do nauki języka zachęcani są wszyscy, aby w przyszłości wyróżniali się spośród innych. Ma dać dzieciom taką możliwość nauki języka niemieckiego, na jaką zasługują. Jest to nauka przez zabawę, utrwalanie, ”żywy” kontakt z językiem.

Dwujęzyczna Opolszczyzna 9.1.3

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, który zostanie osiągnięty w okresie od 24.09.2019-23.09.2021 poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 3770 dzieci w wieku przedszkolnym w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców oraz 200 nauczycieli z 45 przedszkoli z terenu Województwa Opolskiego