Dyrektor - mgr Gabriela Tiszbierek

Nauczyciele:

  • mgr Joanna Szymczak - nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz j. niemieckiego, doradca metodyczny;

  • mgr Kornelia Plachetka - nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz j. niemieckiego;

  • Barbara Strokosz - nauczycielka wychowania przedszkolnego;

  • mgr Magdalena Paszko - nauczycielka wychowania przedszkolnego, logopeda, posiada kwalifikacje z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej;

  • mgr Izabela Głazowska - nauczycielka j. angielskiego