IV RODZINNY KONKURS PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. BRACI GRIMM W LEŚNICY „BOŻONARODZENIOWA OZDOBA”

REGULAMIN
IV RODZINNEGO KONKURSU
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
IM. BRACI GRIMM W LEŚNICY
„BOŻONARODZENIOWA OZDOBA”

Organizatorzy:

Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:

Magdalena Paszko, Barbara Strokosz

Uczestnicy: rodzice oraz dzieci

Cele konkursu:

Zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie
Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
Zachęcanie do poznania tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
Rozbudzenie zainteresowania sztuką ludową
Wyrażanie własnych emocji poprzez twórczość plastyczną
Zachęcanie do poznawania i wykorzystywania różnych form plastycznych
Kształtowanie poczucia piękna

Zadania do wykonania:

Uczestnicy wykonują wybraną przez siebie ozdobę kojarzącą się ze świętami Bożego Narodzenia. Technika oraz format pracy- dowolna.
Każda rodzina biorąca udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę za udział w konkursie.

Konkurs trwa od 9- 30.11.2015 r.

Termin i miejsce nadsyłania prac: 30.11.2015- Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Konkurs - Wielkanocna Ozdoba

Regulamin

III Rodzinnego Konkursu Publicznego Przedszkola  Im. Braci Grimm w Leśnicy

"Wielkanocna Ozdoba"


Organizatorzy:

 • Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:

 • Magdalena Paszko, Barbara Strokosz

Uczestnicy:

 • rodzice oraz dzieci

Cele konkursu:

 •  zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie
 • zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
 • Rozbudzanie zainteresowań sztuką ludową
 • zachęcanie do poznania Tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
 • wyrażanie własnych emocji poprzez twórczość plastyczno - techniczną
 • zachęcanie do poznawania i wykorzystywania różnych form aktywności twórczej
 • kształtowanie poczucia piękna

Zadania do wykonania:

Uczestnicy przygotowują pisankę lub kraszankę. Jajko może być dowolnego rozmiaru - zarówno naturalne, jak i styropianowe. Technika pracy dowolna.

Każda rodzina biorąca udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę za udział w konkursie. Nagrody zostaną wręczone 8 kwietnia 2015 r.

Konkurs trwa od 9 - 31.03.2015 r.

Termin i miejsce nadsyłania prac: 31.03.2015 r. - Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy

 

 

II Rodzinny Konkurs Publicznego Przedszkola Im. Braci Grimm w Leśnicy "Jesienne Skarby"

Regulamin

II Rodzinnego Konkursu Publicznego Przedszkola  Im. Braci Grimm w Leśnicy

"Jesienne Skarby"


Organizatorzy:

 • Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:

 • Magdalena Paszko, Barbara Strokosz

Uczestnicy:

 • rodzice oraz dzieci

Cele konkursu:

 •  zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie
 • zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
 • wyrażanie własnych emocji poprzez twórczość plastyczno - techniczną
 • zachęcanie do poznawania i wykorzystywania różnych form aktywności twórczej
 • kształtowanie poczucia piękna

Zadania do wykonania:

Uczestnicy przygotowują ozdobę, w której powinny zostać wykorzystane motywy jesienne. Format i styl wykonania zadania - dowolny. Praca może mieć charakter stroika, ozdoby okiennej, świecznika, biżuterii, bukietu itp.

Każda rodzina biorąca udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę za udział w konkursie. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Pasowania na Przedszkolaka.

Konkurs trwa od 29.09 - 10.10.2014 r.

Termin i miejsce nadsyłania prac: 10.10.2014 - Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy