Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest na podstawie deklaracji, którą wypisują rodzice w Karcie Zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Stawkę wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, stawka jest uzależniona od ilości posiłków, które spożywa dziecko w przedszkolu.

  1. stawka dzienna:

  • śniadanie  - 1,80 zł

  • obiad - 2,60 zł

  • podwieczorek - 1,10 zł

Podstawa programowa w godzinach 8.00 - 13.00 jest nieodpłatna.

Odpłatność za zajęcia realizowane poza podstawą programową - naliczanie godzinowe - pierwsze dziecko - 1zł, drugie dziecko 1 zł.

Każdy zgłoszony, usprawiedliwiony dzień nieobecności dziecka w przedszkolu jest odpisywany z odpłatności. Zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonać w danym dniu do godziny 8.00 poprzez osobisty wpis do "Zeszytu nieobecności dzieci" lub zgłoszenie telefoniczne.

Odpłatność należy wpłacać na podane konto przedszkola w terminie do 15 - go dznia każdego miesiąca, po terminie naliczane są ustawowe odsetki.